Εάν δεν βρίσκεται τον κωδικό του είδους γράψτε τον εδώ, διαφορετικά γράψτε την περιγραφή του είδους.